Δοκιμαστική Λειτουργία

Ο νέος ιστότοπος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας
βρίσκεται Υπό Δοκιμαστική Λειτουργία.

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
Ολοκλήρωση Κατασκευής 99%
Μεταφορά Υλικού 98%
Δημοσίευση 97%

Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις ταξινομημένες σε χρονολογική σειρά.

Information Icon

Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Contact Icon

Επικοινωνία

Διαλέξτε έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, τηλεφωνικό, ταχυδρομικό, ηλεκτρονικό, κ.α.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις της σχολικής μονάδας. Μεταβείτε στην ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες, πατώντας πάνω στον τίτλο της.

Υπηρεσίες

Δείτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε, κατόπιν σχετικής στελέχωσης.

Στο σχολείο μας παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, λειτουργούν και οι έξι (6) τάξεις του δημοτικού σχολείου (ενιαίου τύπου) με ένα (1) ή δύο (2) τμήματα ανά τάξη. Η λειτουργικότητα του σχολείου τα τελευταία πέντε (5) έτη είναι μεταξύ 10 και 12 θέσεις (ΠΕ70).

Το σχολείο μας τα τελευταία έτη στελεχώνεται αδιαλείπτως και με επιπρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., κατάλληλο να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές.

Το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς (Κ.Ε.Σ.Υ., ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, κλπ), καθώς και με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Οι «Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ», καθώς και τα ενισχυτικά φροντιστηριακά τμήματα δημιουργούνται ad-hoc για την υποστήριξη της ένταξης μαθητών μας που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Αντικείμενο των δράσεων αυτών είναι η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους μαθητών των Ε.Κ.Ο. στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τελευταία, δημιουργήθηκαν και στελεχώνονται δομές Συμβουλευτικής & Υποστήριξης. Με αυτές επιδιώκεται η αξιολόγηση των αναγκών και η παρέμβαση με επιστημονικό τρόπο σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε  επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να ενισχυθούν οι Κοινωνικές & Ακαδημαϊκές Δεξιότητες των μαθητών. Λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ΕΚΟ στο σχολείο μας οι συγκεκριμένες δομές βοηθούν και στην αντιμετώπιση της  ελλιπούς φοίτησης.

Σχετιζόμενοι Φορείς